El professor Feuerstein

Va desenvolupar una teoria sobre la intel·ligència i l’aprenentatge, la Modificabilitat Estructural Cognitiva (MEC). Va ser una teoria molt propera a la de Piaget, però amb una variable molt interessant, ja què va ser el primer en dir que la la intel·ligència era modificable.

MEC

La teoria parteix del punt que l’individu té la propensió de canviar la seva estructura cognitiva per adaptar-se a les demandes sempre canviants a la vida. Aquesta capacitat de canvi la tenim totes les persones en major o menor potencialitat i desenvolupament.
El professor veu el desenvolupament dels individus no només com un desenvolupament biològic, sinó també social i cultural i la interrelació amb aquests àmbits fan que el seu desenvolupament cognitiu sigui més o menys efectiu. És per aquest motiu que aquesta teoria té dos pilars fonamentals la Estructura cerebral i la Modificabilitat.

La MEC doncs té com a base tres preconceptes:

  • L’ésser humà és el resultat d’una triple ontogènia biologia, societat i cultura.
  • L’ésser humà té un comportament que representa el seu estat no són els seus trets, és a dir una persona no és d’aquesta o aquella manera, sinó que en determinades situacions o estats es comporta d’aquesta o aquella manera.
  • La plasticitat cerebral comporta la creació de noves estructures i funcions cognitives

La seva base

La MEC es bassa en el concepte del creixement humà que és una característica de la seva naturalesa, i en la transformació de les seves potencialitats cognitives en habilitats de raonament i recerca contínua de solucions als diversos problemes que li planteja el seu entorn.

Categorías: Entrades