Félix Loizaga loizaga@deusto.es

La psicologia positiva es basaria en tres pilars:

  • les emocions positives com a font de salut, com ara alegria, l’esperança o la il·lusió
  • els trets positius de personalitat (denominats fortaleses i virtuts perso- nals), que afecten les relacions interpersonals i familiars, entesos com aquells que han de cultivar per poder sentir-nos més feliços i aconseguir nivells més grans de benestar
  • institucions positives que generen creixement, entre elles les famílies i les seves xarxes per poder sostenir les emocions positives.

Evidentment, alguns trets de personalitat dels pares i mares estan associats a la bona parentalitat i permeten, precisament, desenvolupar una psicoedu- cació positiva:

  • l’optimisme realista
  • la creativitat amb dosis d’incertesa
  • sentit de l’humor davant d’una vida que té dolor i malestar
  • el flux o sensació vital de fluïdesa
  • la intel·ligència emocional per tal de poder entendre els altres i un mateix
  • la resiliència o capacitat de sobreposar-se als esdeveniments adversos itraumàtics que segurament viurem.

L’optimisme és, per tant, un dels trets claus de la parentalitat positiva en servir d’exemple: ajuda a enfrontar amb bon ànim i amb perseverança les di- ficultats, afavoreix descobrir allò de positiu que tenen els fills o les parelles i ajuda a confiar en les nostres possibilitats com a grup familiar. Les emocions positives impliquen que les experiències siguin agradables i contribueixen a la realització de metes produint, a més, benestar. Aquestes emocions a po- tenciar dins de la família són l’alegria, el sentit de l’humor, la tranquil·litat, la confiança, el plaer i l’amor.

Categorías: Entrades