Félix Loizaga loizaga@deusto.es

Alguna cosa ha de passar amb la família, perquè en la societat actual té molta importància (Eyd, G. 2011). Una manera adequada d’educar per a la felicitat des de la família ha estat la proposta pel Building Family Strengths que proposa el desenvolupament de les fortaleses familiars: comunicació, alegria, història familiar, humor, optimisme, resiliència, autoestima, espiritualitat, unitat i valors. Igualment el Triple P – Positive Parenting Program és molt conegut en diferents països des de fa més de vint anys (Sanders, M. 2003, 2008). Aquest programa té la parentalitat positiva com a objectiu i se centra en la prevenció dels problemes familiars:

 • creació d’ambients familiars assegurances i positius
 • respostes sensibles dels pares i mares a les necessitats dels menors comla criança, joc, petició d’ajuda
 • disciplina assertiva enfront d’agressió o maltractament
 • expectatives realistes amb els fills
 • autocura parental on els pares són exemple de salut i vida
 • concreció per actuar davant dels problemes emocionals o conductualsdels nens
 • treball sobre els factors de risc de les mateixes figures parentals que inci-deixen en els fills com la depressió o l’ansietat en els pares i els conflictes de parella per evitar que puguin afectar els fills. Tot això amb recursos apropiats basats en bons materials escrits, audiovisuals o informàtics.

Actualment, al Regne Unit s’està produint una campanya molt important que es basa en cinc estratègies a desenvolupar en cinc dies de la setmana:

 • llegir amb els fills durant 15 minuts al dia
 • jugar a terra durant 10 minuts
 • conversar durant 20 minuts sense la televisió, sobre molts i molt diferents temes
 • ser positius i valorar els fills
 • mantenir dietes alimentàries saludables

Categorías: Entrades