Mediació de la Parentalitat Positiva

La parentalitat positiva es refereix

«al comportament dels pares, fonamentat en l’interès superior de l’infant del que té cura, desenvolupant les seves capacitats i oferint reconeixement i orientació que inclou l’establiment de límits, això permet el ple desenvolupament de l’infant »

El Ministeri de Sanitat i Política Social i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

A Noûs volem proporcionar recolzament a les famílies de Sant Quirze del Vallès a assolir els principis de la parentalitat positiva

Tots els pares i les mares requereixen suports per desenvolupar adequadament les seves responsabilitats parentals

El Ministeri de Sanitat i Política Social i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

Els principis de la Parentalitat Positiva:

  • Vincles afectius càlids
  • Entorn Estructurat
  • Estimulació i recolzament
  • Reconeixement
  • Capacitació
  • Disciplina positiva

Tots aquests principis, a Noûs, els treballem des de la Mediació i el Desenvolupament Cognitiu del mètode Feuerstein