Reuven Feuerstein

Nascut a Romania el 1921, va ser el cinquè d’una família de nou fills.

Va estudiar psicologia i pedagogia a la universitat de Bucarest, després va estudiar a la universitat de Ginebra amb Jean Piaget.

Molt aviat va ser director dels serveis psicològics a Israel, per ajudar a la integració de persones d’arreu del món. 

El 1959 va començar la investigació i desenvolupament de la seva teoria sobre l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu.

Modificabilitat estructural cognitiva (MEC):

La teoria de R. Feuerstein es defineix a partir d’una modificació qualitativa de la capacitat de canvi i d’adaptació. Això és possible si es desenvolupen noves estructures cognitives què també tindran un efecte sobre els elements afectius de la personalitat. Tot plegat afecta positivament al funcionament global de la persona.

Experiència d’aprenentatge Mediat (EAM):

És un mètode què no pretén transmetre coneixements ni informació als individus, sinó desenvolupar la flexibilitat mental, la capacitat de modificar-se, de manera què l’individu pugui interpretar i gestionar la realitat a mida que aquesta va canviant.

Programa d’Enriquiment Instrumental (PEI):

Aquest programa pretén: *Corregir les funcions cognitives deficients. *Desenvolupar nivells de pensament reflexiu, capacitat de generalització i transferència dels aprenentatges a la vida quotidiana. *Fomentar en les persones la capacitat de generar nova informació. *Enfortir la motivació i el plaer d’adquirir nous coneixements, estratègies i principis, aplicables a qualsevol situació. *Estimular les capacitats individuals. *Elevar l’autoestima i el lliure accés al treball intel·lectual.